среда, 16. октобар 2013.

Utisci nakon posete pravne službe EIB

Poseta pravničkog tima odeljenja za žalbe EIB (Evropska investiciona banka) završena je juče 15. oktobra 2013. u 14:45 drugim po redu sastankom sa predstavnicima udruženja "Zeleno naselje - Petlovo brdo".

Najvažniji zaključci dvosatnog susreta su:

 1. Navodi iz žalbe Udruženja su temeljno provereni izjavama svih učesnika (održano je desetak sastanaka u Ministartvu šuma, životne sredine, saobraćaja, u opštini Rakovica, i po dva sastanka sa JP Putevi Srbije i sa građanima Petlovog brda i članovima našeg udruženja).

2. Sledi postupanje u nekoliko faza

3. Najkraće razrešenje moguće je kroz pregovore u kojima će posrednik (medijator) biti EIB

4. Druga mogućnost je da se pokrene detaljna istraga u kojim delovima projekat (proširenja Ibarskog puta i izgradnja petlje i vezne saobraćajnice) (ne)odgovara propisima, zakonu, domaćim standardima i standardima kreditora (EIB).

5. Sledeća komunikacija očekuje se oko 1. novembra kada ćemo dobiti pismeni izveštaj - predlog zaključka o petodnevnoj poseti odeljenja za istraživanje prevara EIB i odeljenja za žalbe EIB. EIB očekuje da na ovaj zaključak mi damo primedbe (u pisanom obliku).

6. Predstavnici EIB dali su predlog i zamolili obe strane (JP Putevi Srbije i Udruženje "Zeleno naselje - Petlovo brdo") da se zbog kulture i kvaliteta dijaloga u obraćanju medijima služe činjenicama i da se bez nervoze uzdržavaju od međusobnih napadanja i tumačenja postupaka i izjava suprotne strane iz sopstvenog ugla. U ime Udruženja predlog je uvažen i Udruženje će svoje buduće izjave činiti sa dodatnom pažnjom da se izbegne nepotrebno javno suprotstavljanje.

Na ovom sastanku predsednik i potpredsednik udruženja su izjavili da ne raspolažu mandatom građana da donose bilo kakve odluke pa su obećali da će (mogući) poziv EIB za pregovore izneti pred stanovnike Petlovog brda i najširim javnim dogovorom obezbediti okvire i osnovu našeg pregovaračkog predloga...

недеља, 13. октобар 2013.

POSETA PREDSTAVNIKA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB)
 
 
Jučerašnja poseta predstavnika EIB, povodom žalbe koju je Udruženje uputilo u vezi sa planiranom izgradnjom petlje "Petlovo brdo", dešavala su u periodu od 9 do 19h. U okviru posete, više od tri sata (u dva navrata), predstavnici EIB razgovarali su sa više desetina okupljenih građana u "Borićima".
Svrha ove jučerašnje posete je ispunjena. Predstavnici EIB želeli su da neposredno čuju i "osete" kakva su razmišljanja i zahtevi građana, a s druge strane građani su bili u prilici da neposredno čuju razmišljanja ljudi iz EIB.
Okupljeni građani, njih oko stotinu, opravdali su sliku koju su ostavili tokom prolećnih protestnih okupljanja. Kao jedan od domaćina ove delegacije, slobodan sam da vam prenesem reakciju, jednog od predstavnika EIB: "Zadivljen sam obrazovnim nivoom i civilizovanim ponašanjem građana ovog naselja". Dakle, ispunili smo još jedan cilj,da obavimo i ulogu "diplomatskih predstavnika" naše zemlje.
Predstavnici Udruženja građana ima će još jedan sastanak sa predstavnicima EIB, na dan njihovog odlaska iz Beograda, u utorak 15. oktobra. Konačnu odluku, po našoj žalbi, očekujemo, kako je ranije najavljeno, do 31. oktobra.

четвртак, 10. октобар 2013.

ODGOVOR MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA

(kopija mejla danas upućenog medijima)
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE UDRUŽENJA
             Neposredno pred današnji dolazak delegacije Evropske investicione banke (EIB) u Beograd, na adresu Udruženja građana „Zeleno naselje – Petlovo brdo“ stigao je i odgovor Ministarstva saobraćaja na inicijativu koju je Udruženje 23. avgusta 2013. uputilo Ministarstvu.
Na predlog JP„Puteva Srbije“, 18. jula 2013. održan je sastanak na kojem je, uz predstavnike JP, Udruženja građana, nadležnih gradskih i republičkih službi, bila prisutna i narodni poslanik Milica Vojić-Marković, predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine RS. U zaključku sastanka predstavnik JP „Puteva Srbije“ saopštio je da je JP državno preduzeće i „izvršni organ“ Ministarstva saobraćaja i da ono ima zakonsku obavezu da izvršava odluku Ministarstva da pristupi izgradnji petlje „Petlovo brdo“ (PPB). S time u vezi predstavnik JP uputio je preporuku predstavnicima Udruženja građana:

„Ukoliko predstavnici građana i dalje žele da promene projektno rešenje PPB, onda moraju preduzeti sve radnje da se u najskorijem mogućem roku JPPS dostavi validan dokument (odluka, rešenje, nalog, uredba) izdat od strane više instance nadležne za ove poslove (Ministarstvo Saobraćaja) kojim se JPPS nalaže obustava daljih radnji na izgradnji PPB.“(prilog 1. u attach-u – Nacrt zapisnika sa sastanka 18. jula, str.7, diskusija br.41)

Kada je sredinom avgusta na adresu Udruženja iz JP stigao nacrt zapisnika sa ovog sastanka, Udruženje je prihvatilo ovu preporuku i 23. Avgusta predalo na pisarnici Ministarstva saobraćaja „Inicijativu za obustavu realizacije projekta petlja„Petlovo brdo““. (prilog 2. u attach-u – kopija „Inicijativa...“) Početkom ove nedelje u Udruženje je stigao odgovor Ministarstva saobraćaja na podnetu inicijativu u kojem se podnosilac inicijative obaveštava:

„U vezi sa vašim zahtevom za donošenje rešenja od strane ovog ministarstva kojim bi se izvršila obustava realizacija projekta petlja „Petlovo brdo“... obaveštavamo vas o sledećem:

- Ovom ministarstvu nije predata projektno tehnička dokumentacija na odobrenje;...“(prilog 3. – Odgovor Ministarstva saobraćaja)

JP “Putevi Srbije”, u poslednjih nekoliko nedelja, ponavljaju u svojim medijskim obraćanjima stav iz saopštenja objavljenog 28. avgusta o.g. na njihovoj zvaničnoj web-stranici (http://www.putevi-srbije.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=4183:280813-ciji-je-interes-sprecavanje-izgradnje-petlje-petlovo-brdo&catid=36:korporativne-vesti&Itemid=2964&lang=sr:)

“Projekat rekonstrukcije postojeće petlje“Petlovo brdo” se izvodi u potpunosti saglasno važećoj planskoj i projektnoj dokumentaciji, kao i uslovima dobijenim od strane nadležnih institucija”. (prilog 4. – Saopštenje pod naslovom “Čiji je interes sprečavanje izgradnje petlje “Petlovo brdo””?)

Udruženju građana “Zeleno naselje – Petlovo brdo” ostaje da poverenje iskaže “višoj instanci”, odn. informaciji Ministarstva saobraćaja.

Od aprila 2012. godine, kada je osnovano i od kada vodi aktivnu borbu za očuvanje zaštitnešume na Petlovom brdu, Udruženje se obraćalo svim ovdašnjim nadležnim ustanovama, od opštinskog do republičkog nivoa. Po pravilu, na svoje dopise nije dobijalo nikakve odgovore, a bilo je i dezinformisanja. (Tek kada smo iscrpeli sve domaće “resurse”, obratili smo se marta 2013. godine Evropskoj investicionoj banci (EIB), kao kreditoru ove petlje.) Brz i jasan odgovor Ministarstva,“iskočio” je iz uobičajenog ponašanja domaćih institucija, te tako Udruženježeli i javno da pohvali i da se zahvali za korektnu reakciju Ministarstvu saobraćaja i to u periodu kada je vršena promena ministra.

среда, 09. октобар 2013.

Naše saopštenje objavio B92

VAŽNO OBAVEŠTENJE

SUSRET SA PREDSTAVNICIMA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
U "BORIĆIMA" U SUBOTU 12. OKTOBRA U PODNE 

Poštovani saborci,
Evropska investiciona banka (EIB), kako smo vam ranije preneli, najavila je donošenje odluke po žalbi našeg Udruženja do 31. oktobra o.g. U sklopu neophodnih pripremnih radnji za donošenje konačne odluke, EIB je odlučila da pošalje svoje predstavnike u Beograd. Višečlana delegacija EIB boraviće u Beogradu od 10. do 15. oktobra. Oni su izrazili želju da se, osim sa predstavnicima svih relevantnih činioca, koji su uključeni u rešavanje ovog problema, susretnu i sa građanima koji se protive izgradnji petlje na prostoru naših "Borića" i saslušaju njihova mišljenja.
U subotu 12. oktobra u prepodnevnim časovima održaće se sastanci predstavnika EIB i predstavnika našeg Udruženja, da bi se, po okončanju sastanka, predstavnici EIB uputili u obilazak "spornog" područja i njihov dolazak u "Boriće" se očekuje oko podneva.
Pozivamo one građane koji su zainteresovani za razgovor sa "bankarima" da doću u to vreme u "Boriće".
Svakako, kao i kod protestnih okupljanja ovog proleća, potvrdićemo sliku o nama kao mirnim, pristojnim, ali odlučnim građanima! U ovom slučaju bićemo i neka vrsta "diplomatskih predstavnika" naše zemlje i stoga ćemo pokazati i naše poslovično gostoprimstvo.
Udruženje građana "Zeleno naselje - Petlovo brdo"