четвртак, 30. април 2015.

STANJE "POVIŠENE BORBENE GOTOVOSTI"

U Udruženju smo proglasili stanje "povišene borbene gotovosti". Večeras oko 20h okupićemo se na parkingu iznad Depoa (ul. Omladinsko šetalište 16)
Uzgred, tačno nedelju dana pošto smo na 14 nadležnih adresa uputili "POSLEDNJI APEL...", upravo je stigla reakcija sa jedne od adresa. Naš "APEL" zaveden je kao zvanična "pritužba građana" u kancelariji Zaštitnika građana. Samo još da se "probudi" neki od "državnih" organa, pa da se, konačno, prijatno iznenadimo.
"ŠUMSKA ŠTETOČINA" VLADA MILANOVIĆ PONOVO "NAPADA"
 
Posle tromesečne pauze, prethodne noći nastavljeni su "noćni" radovi. Prostor koji je tokom januarskih "noćnih" iskopavanja uzurpirao, Milanović je počeo sinoć da ograđuje. Pozvana je komunalna policija i "po pravilu", nekoliko minuta po pozivu "noćni kopač" se sklonio, a patrola se nije ni pojavila.Obzirom na dosadašnju praksu, ove vrste "štetočine", da izvodi isključivo "noćne vikend-praznične" radove, izvesno je da će se radovi nastaviti i ove "praznične"noći. Kako su svi "nadležni" iskazali potpunu nezaineteresovanost ili nemoć, ostaje nama građanima da, već večeras preduzmemo mere "nužne odbrane" od ove "štetočine". Pozdrav do novih informacija danas.

четвртак, 23. април 2015.

Поштовани саборци,
Данас је наше Удружење упутило на четрнаест "највиших" државних адреса "ПОСЛЕДЊИ АПЕЛ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА". Упознали смо "државни врх" са проблемом који је настао услед "одсуства државе" у вези са аутобуским депоом "Транспродукт - бус превоза" на Кружном путу. Због изостанка адекватне реакције државних органа упозорили смо да ћемо бити приморани да предузмемо самосталне акције "нужне одбране" у циљу заштите безбедности и мира становника непосредно угрожених овим производом Закона Дивљег Запада, важећег на територији наше општине. Самосталне акције најaвили смо као превентивне, пре нових "мајских киша".
 
Удружење грађана „Зелено насеље – Петлово брдо“
Ул. Милорада Драшковића бр.24а – Београд
 
П О С Л Е Д Њ И   А П Е Л   Д Р Ж А В Н И М   О Р Г А Н И М А
 
Поштовани,
Проблем, због кога вам се обраћамо, постоји већ пет година. Због карактера и обима последица нерешавања овог проблема - ми (грађани) нисмо више у ситуацији да чекамо „буђење“ надлежних државних органа, већ смо приморани да предузмемо мере „нужне одбране“. Проблем непосредно угрожава безбедност више од стотину становника раковичког насеља Петлово брдо у Београду. У конкретном случају неважеће је правило „стрпљен-спашен“, већ извесно  „стрпљен-упокојен“.
Пре више од пола века, када је подизано насеље Петлово брдо, око насеља је посађен заштитни шумски појас површине око 8 хектара, да штити насеље, између осталог, од буке и загађења са Кружног пута и Ибарске магистрале, прометних саобраћајница које окружују насеље. Међутим, заштитни шумски појас првенствено је посађен да спречи покретање КЛИЗИШТА које се налази на ободу насеља.
Приватно лице (Влада Милановић) 2009. године, бесправно је посекло пола хектара овог заштитног шумског појаса уз Кружни пут и током 2010. године изградило сервисну халу од више стотина квм, а остатак узурпираног посеченог шумског простора претворило у паркиралиште аутобуса. У почетку, појединачно супротстављање непосредно угрожених становника изградњи Депоа, није наишло на адекватну реакцију надлежне општинске администрације. Тадашње руководство ГО Раковица истрајавало је на вишедеценијски утемељеној традицији општине – на Раковици  се у области изградње стриктно поштују закони, али закони „Дивљег Запада“.
Када смо због овог, а и других проблема, почетком 2012. године основали Удружење грађана „Зелено насеље – Петлово брдо“, тадашњи председник ГО Раковица Бојан Милић (за чијег мандата је и настао овај Депо) обамануо нас је да је „легализацију“ Депоа извршила администрација Града. По смени општинске власти, у јесен 2012. године, ново руководство, излазећи у сусрет одредбама Закона о доступности јавних информација, дало је Удружењу на увид, до тада скривани, комплетан „општински“ предмет у вези са Депоом. После стручног увида правника у преко 120 страница докумената овог предмета, закључено је да је, приликом изградње Депоа, извршено више противзаконитих радњи.
Удружење је, крајем 2012. године, тада надлежном, Првом основном јавном тужилаштву предало кривичну пријаву.  Уз основни текст, Тужилаштву је приложено више десетина докумената – доказа о почињеним кривичним радњама:
-          Извршена је пренамена земљишта без одобрења власника – Републике Србије (катастарски – шума у власништву РС);
-          Није поштован ГУП у којем је овај посечени шумски појас означен као „зелени појас“ и посебно обележен као „заштитна шума“;
-          Општински предмет, вођен по захтеву за легализацију сервисне хале изграђене 2010. године, заведен је под 2006. годину;
-          Априла 2011. године, начелник општинског одељења потписује решење о „легализацији“ сервисне хале, упркос чињеници да су законским одредбама још крајем 2009. године, сви послови легализације прешли у искључиву надлежност Града Београда;
-          Коначно, ово решење о легализацији донето је супротно одредбама тада важећег Закона о планирању и изградњи, који у члану 187. јасно прецизира да се „за објекте изграђене... без грађевинске дозволе не може накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат: 1)изграђен на земљишту неповољном за грађење (КЛИЗИШТА, мочварно тло и сл.;...)
Ово последње наведено, јесте највећи извор реалне угрожености околног становништва. Земљиште изнад  Депоа, на којем се налазе стамбени објекти, показало је већ првих година по извршеној сечи заштитне шуме, своју „покретљивост“, а после прошлогодишњих мајских киша и видљиво померање и урушавање.
Уз клизиште, власник Депоа изложио је неколико стотина околних становника и другој општој опасности. На простору Депоа, противно свим законским и техничким условима, користи цистерну од 20 000 литара нафте за „напајање“ аутобуса. Упркос чињеници да му је Сектор за ванредне ситуације МУП РС у два наврата  (јул 2012. и април 2013) издао забрану коришћења ове цистерне он је и даље користи. Удружење је због овог, маја 2013. године извршило допуну Кривичне пријаве, а због кривичног дела „изазивања опште опасности“.
Кривична пријава (са допуном) „шетала“ је пуне две године кроз три надлежна тужилаштва (Прво, Друго, Више). Упркос документацији – доказима о почињеним кривичним делима, тужилаштва нису доносила никакву одлуку (нити је пријава одбијена, нити је даље процесуирана). Тек крајем прошле године, након упозорења представника Удружења, да ће поднети кривичне пријаве и против поступајућих тужиоца, због тога што су захваљујући приложеној документацији већ две године у сазнању кривичних дела, а не предузимају радње из своје надлежности, Друго основно јавно тужилаштво покренуло је „тужилачку истрагу“.
За сво ово време власник Депоа, наставио је са даљим крчењем шуме и припајањем искрченог Депоу, а повремено врши и „доградњу“ сервисне хале. (Како је већ поменуто цистерна и даље „несметано“ ради.)
Власник депоа, још у време подношења кривичне пријаве против њега и одговорних у општини Раковица, саопштио нам је да он „има пара“ и „зна људе“ и да ће Депо ту остати. Пренео нам је, тада, и „обећање“ одговорних из општинске управе да ће они покренути све могуће поступке у оквиру својих надлежности против оних који су своје потписе ставили испод кривичне пријаве. „Обећања“ су почели да реализују. Почетком овог месеца, по пријави власника Депоа, у ГО Раковица донето је (криминално) решење о рушењу аутомобилског паркинга (укњижене) стамбене зграде најближе депоу. Евентулним рушењем овог бетонског паркинга са потпорним бетонским зидовима коначно би било покренуто клизиште испред стамбене зграде са 42 стана, тј.  преко стотину станара у ул. Омладинско шеталиште бр.14-16.
Ново руководство ГО Раковица задржало је на истим радним местима „старе“ представнике администрације, од раније познате грађанима, а неки и полицији. Таква „стара“ администрација остала је верна традицији поштовања Закона „Дивљег Запада“, али и важећем „српском обичајном праву“ у којем су два најјача правна основа – „имам паре“ и „знам човека“. Нама грађанима, у одсуству државне власти, остаје да се крећемо у „задатим оквирима“. Те да подсетимо  -  друштво Дивљег Запада, карактерисали су и сукоби самих насељеника, који су се, у недостатку чврсте државне власти, морали да служе самопомоћи и насиљем како би решавали територијалне, правне и друге спорове око земље и ресурса.
Наше будуће активности, свакако неће бити мотивисане намером да заштитимо узурпирану државну својину, јер су за то надлежни (плаћени) државни тужиоци. Наш мотив јесте да заштитимо сопствену безбедност и мир. Да поновимо: безбедност нам је угрожена, јер је у случају обилних киша известан „силазак“стамбених објеката на простор Депоа и Кружног пута; безбедност нам је угрожена јер је „забрањена“ цистерна тек пребачена с једног, на други крај депоа. Мир нам је угрожен, јер нам је  уместо више десетина шумских стабала заштитне шуме испред наших кућа и зграда, „посађено“ више десетина градских аутобуса. Сваке ноћи, по доласку са трасе, у периоду од 22 до 02ч, аутобуси се оправљају  и перу, а од 04ч у јутро почиње њихово загревање („турирање“) и довикивање („урлање“) диспечера и возача испод наших прозора.
„Насилне“ акција становника изостале су до данас, пре свега због коректног и професионалног деловања руководиоца и припадника  ПС Раковица МУП-а РС. Они су учинили да се поједини „надлежни“ обавесте о тежини овог проблема. Нажалост, у надлежности ПС није да заустави клизиште и експлозију цистерне, те смо ми, као угрожени грађани, приморани да у „нужној одбрани“ сами предузмемо адекватне мере заштите и то на време, пре неких нових „мајских киша“.
Наши  захтеви  су:
1.       Да се аутобуски депо „Транспродукт – бус превоз“ измести са Кружног пута бр.34
2.       Да се изврши “повраћај земљишта у пређашње стање“ тј. обнови заштитна шума
 
Срдачно,
Владимир Марковић, председник УО Удружења, моб. 060/4444-332
др Небојша Поповић, зам. председника УО Удружења, моб. 063/220-790
 
 
Текст АПЕЛА упућен:
1.       Народној скупштини Републике Србије
2.        Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу НС РС
3.        Одбор за заштиту животне средине НС РС
4.       Кабинету Председника РС
5.       Кабинету Председника Владе РС
6.       Министарству правде РС
7.       Министарству државне управе и локалне самоуправе
8.       Министарству унутрашњих послова
9.       Министарству пољопривреде и заштите животне средине
10.   Кабинету Републичког јавног тужиоца
11.   Градоначелнику Београда
12.   Председнику ГО Раковица
13.   Канцеларији заштитника грађана
14.   Поверенику за информације од јавног значаја

уторак, 07. април 2015.

ODRŽAN JAVNI NASTUP PROFESIONALNE OKG "RAKOVICA"

Umesto prigodnog teksta, prenosimo kopiju obaveštenja Udruženja upućenog posle današnjeg događaja medijima,

Poštovani medijski trudbenici,

Udruženje vas je juče obavestilo o planiranom rušenju parkinga ispred stambene zgrade u ul. Omladinsko šetalište br. 16 na osnovu rešenja GO Rakovica.
U zakazano vreme, u 10h i 15m bili su prisutni svi  - stanari, investitor, policija i inspektori GO Rakovica. Okupljeni su posebno bili počastvovani činjenicom da je naša opština uputila na izvršenje rušenja "bespravno izgrađenog objekta" svog najljubaznijeg radnika  (vidi link u P.S.) - gospođu Vesnu Simić. Gospođa Vesna Simić je iskusni profesionalac i poznavalac u ovoj oblasti obzirom na činjenicu da je i sama investitor bespravno izgrađenog stambenog objekta na prostoru zaštićene šume "Borići" na Petlovom brdu.
Uprkos spremnosti investitora i stanara da pristupe rušenju parkinga do toga nije došlo, jer je gospođa Simić, na samom početku, obavestila prisutne da je ovo tek tzv. "prvi izlazak"

S poštovanjem,

zamenik predsednika Udruženja

Nebojša Popović
P.S.

недеља, 05. април 2015.


U UTORAK 7. APRILA JAVNI NASTUP PROFESIONALNE OKG

(ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE)  „RAKOVICA“

 

            Administracija GO opštine Rakovica uspešno nastavlja višedecenijsku tradiciju strogog poštovanja zakona – zakona „Divljeg Zapada“. (Ovo je očekivani „pravac razvoja“, jer su u našoj opštini na vlasti političke stranke koje su u prethodnim decenijama i uspostavile ovu tradiciju (SPS i DS) u koaliciji sa SNS.)

            Kako je poznato, Udruženje je 2012. godine podnelo krivičnu prijavu Tužilaštvu protiv             tada odgovornih lica iz GO Rakovica (Bojan Milić, Bojan Radanović i dr. i sl.) i protiv Vlade Milanovića, vlasnika i direktora „Transprodukt – busprevoza“ zbog protivpravne izgradnje autobuskog depoa na Kružnom putu. U vreme podnošenja krivične prijave, potpisniku krivične prijave, Milanović je preneo „obećanje“ službenika opštine da će oni, „zauzvrat“,  protiv stanovnika koji su podržali podnošenje krivične prijave pokrenuti „razne“ postupke iz njihovih nadležnosti, a u vezi sa stanovima i kućama u kojima žive. Istovremeno, Milanović je saopštio  da on „ima pare“ i advokate da nas sve tuži.

            Usled neefikasnosti Tužilaštva, ova OKG dobila je „podstrek“ da pristupi realizaciji datih „obećanja“. Milanović je prošle godine podneo prijavu opštinskoj građevinskoj inspekciji protiv potpisnika krivične prijave. Između ostalog, i zbog „bespravne izgradnje parkinga“ ispred stambene zgrade u kojoj potpisnik živi. Zgrade, koja ima dva ulaza sa preko četrdeset stanova. Revnosna administracija je sprovela „hitni“ postupak, ali kao vrsni poynavaoci zakona protiv investirora, a ne protiv potpisnika krivične prijave .Na ulazu zgrade u ul. Omladinsko šetalište br. 16 u petak (2.aprila) zalepljeno rešenje sa potpisom šefa Odeljenja za komunalne poslove i komunalnu inspekciju GO Rakovica, kojim se javno obaveštava da će se u utorak 7.aprila u 10h i 15m „ukloniti izvedeni betonski parking“ ispred zgrade u ulici Omladinsko šetalište br.16. Dakle, ista opština koja je svojevremeno izdala sve potrebne dozvole za izgradnju ove stambene zgrade, sada donosi rešenje o bespravnoj gradnji parkinga. Uzgred, zakonska obaveza investitora je da izgradi adekvatan broj parking mesta, pa je to jedan od uslova da investitor dobije neophodne dozvole i odobrenja.

            Shodno prethodno navedenom u utorak 7. Aprila sa početkom u 10h i 15min.  izvođači profesionalne OKG „Rakovica“ održaće javnu predstavu „Pohvala ludosti“ ispred zgrade u ul. Omladinsko šetalište br.16.

Pozivamo vas da svojim prisustvom date na značaju ovoj maestralnoj manifestaciji. Sva je prilika da GO Rakovica ovime daje doprinos „Velikoj prolećnoj akciji čišćenja Grada“. U interesu građana biće uklonjen uređen betonski parking i na njegovom mestu biti „uređena“ kaljuga.

Stanari ove zgrade, kao dobri domaćini, biće prisutni u velikom broju na ovoj manifestaciji i adekvatno će ugostiti prisutne izvođače i „reditelje“ predstave.

 

D O B R O D O Š L I !