четвртак, 23. април 2015.

Поштовани саборци,
Данас је наше Удружење упутило на четрнаест "највиших" државних адреса "ПОСЛЕДЊИ АПЕЛ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА". Упознали смо "државни врх" са проблемом који је настао услед "одсуства државе" у вези са аутобуским депоом "Транспродукт - бус превоза" на Кружном путу. Због изостанка адекватне реакције државних органа упозорили смо да ћемо бити приморани да предузмемо самосталне акције "нужне одбране" у циљу заштите безбедности и мира становника непосредно угрожених овим производом Закона Дивљег Запада, важећег на територији наше општине. Самосталне акције најaвили смо као превентивне, пре нових "мајских киша".
 
Удружење грађана „Зелено насеље – Петлово брдо“
Ул. Милорада Драшковића бр.24а – Београд
 
П О С Л Е Д Њ И   А П Е Л   Д Р Ж А В Н И М   О Р Г А Н И М А
 
Поштовани,
Проблем, због кога вам се обраћамо, постоји већ пет година. Због карактера и обима последица нерешавања овог проблема - ми (грађани) нисмо више у ситуацији да чекамо „буђење“ надлежних државних органа, већ смо приморани да предузмемо мере „нужне одбране“. Проблем непосредно угрожава безбедност више од стотину становника раковичког насеља Петлово брдо у Београду. У конкретном случају неважеће је правило „стрпљен-спашен“, већ извесно  „стрпљен-упокојен“.
Пре више од пола века, када је подизано насеље Петлово брдо, око насеља је посађен заштитни шумски појас површине око 8 хектара, да штити насеље, између осталог, од буке и загађења са Кружног пута и Ибарске магистрале, прометних саобраћајница које окружују насеље. Међутим, заштитни шумски појас првенствено је посађен да спречи покретање КЛИЗИШТА које се налази на ободу насеља.
Приватно лице (Влада Милановић) 2009. године, бесправно је посекло пола хектара овог заштитног шумског појаса уз Кружни пут и током 2010. године изградило сервисну халу од више стотина квм, а остатак узурпираног посеченог шумског простора претворило у паркиралиште аутобуса. У почетку, појединачно супротстављање непосредно угрожених становника изградњи Депоа, није наишло на адекватну реакцију надлежне општинске администрације. Тадашње руководство ГО Раковица истрајавало је на вишедеценијски утемељеној традицији општине – на Раковици  се у области изградње стриктно поштују закони, али закони „Дивљег Запада“.
Када смо због овог, а и других проблема, почетком 2012. године основали Удружење грађана „Зелено насеље – Петлово брдо“, тадашњи председник ГО Раковица Бојан Милић (за чијег мандата је и настао овај Депо) обамануо нас је да је „легализацију“ Депоа извршила администрација Града. По смени општинске власти, у јесен 2012. године, ново руководство, излазећи у сусрет одредбама Закона о доступности јавних информација, дало је Удружењу на увид, до тада скривани, комплетан „општински“ предмет у вези са Депоом. После стручног увида правника у преко 120 страница докумената овог предмета, закључено је да је, приликом изградње Депоа, извршено више противзаконитих радњи.
Удружење је, крајем 2012. године, тада надлежном, Првом основном јавном тужилаштву предало кривичну пријаву.  Уз основни текст, Тужилаштву је приложено више десетина докумената – доказа о почињеним кривичним радњама:
-          Извршена је пренамена земљишта без одобрења власника – Републике Србије (катастарски – шума у власништву РС);
-          Није поштован ГУП у којем је овај посечени шумски појас означен као „зелени појас“ и посебно обележен као „заштитна шума“;
-          Општински предмет, вођен по захтеву за легализацију сервисне хале изграђене 2010. године, заведен је под 2006. годину;
-          Априла 2011. године, начелник општинског одељења потписује решење о „легализацији“ сервисне хале, упркос чињеници да су законским одредбама још крајем 2009. године, сви послови легализације прешли у искључиву надлежност Града Београда;
-          Коначно, ово решење о легализацији донето је супротно одредбама тада важећег Закона о планирању и изградњи, који у члану 187. јасно прецизира да се „за објекте изграђене... без грађевинске дозволе не може накнадно издати грађевинска дозвола ако је објекат: 1)изграђен на земљишту неповољном за грађење (КЛИЗИШТА, мочварно тло и сл.;...)
Ово последње наведено, јесте највећи извор реалне угрожености околног становништва. Земљиште изнад  Депоа, на којем се налазе стамбени објекти, показало је већ првих година по извршеној сечи заштитне шуме, своју „покретљивост“, а после прошлогодишњих мајских киша и видљиво померање и урушавање.
Уз клизиште, власник Депоа изложио је неколико стотина околних становника и другој општој опасности. На простору Депоа, противно свим законским и техничким условима, користи цистерну од 20 000 литара нафте за „напајање“ аутобуса. Упркос чињеници да му је Сектор за ванредне ситуације МУП РС у два наврата  (јул 2012. и април 2013) издао забрану коришћења ове цистерне он је и даље користи. Удружење је због овог, маја 2013. године извршило допуну Кривичне пријаве, а због кривичног дела „изазивања опште опасности“.
Кривична пријава (са допуном) „шетала“ је пуне две године кроз три надлежна тужилаштва (Прво, Друго, Више). Упркос документацији – доказима о почињеним кривичним делима, тужилаштва нису доносила никакву одлуку (нити је пријава одбијена, нити је даље процесуирана). Тек крајем прошле године, након упозорења представника Удружења, да ће поднети кривичне пријаве и против поступајућих тужиоца, због тога што су захваљујући приложеној документацији већ две године у сазнању кривичних дела, а не предузимају радње из своје надлежности, Друго основно јавно тужилаштво покренуло је „тужилачку истрагу“.
За сво ово време власник Депоа, наставио је са даљим крчењем шуме и припајањем искрченог Депоу, а повремено врши и „доградњу“ сервисне хале. (Како је већ поменуто цистерна и даље „несметано“ ради.)
Власник депоа, још у време подношења кривичне пријаве против њега и одговорних у општини Раковица, саопштио нам је да он „има пара“ и „зна људе“ и да ће Депо ту остати. Пренео нам је, тада, и „обећање“ одговорних из општинске управе да ће они покренути све могуће поступке у оквиру својих надлежности против оних који су своје потписе ставили испод кривичне пријаве. „Обећања“ су почели да реализују. Почетком овог месеца, по пријави власника Депоа, у ГО Раковица донето је (криминално) решење о рушењу аутомобилског паркинга (укњижене) стамбене зграде најближе депоу. Евентулним рушењем овог бетонског паркинга са потпорним бетонским зидовима коначно би било покренуто клизиште испред стамбене зграде са 42 стана, тј.  преко стотину станара у ул. Омладинско шеталиште бр.14-16.
Ново руководство ГО Раковица задржало је на истим радним местима „старе“ представнике администрације, од раније познате грађанима, а неки и полицији. Таква „стара“ администрација остала је верна традицији поштовања Закона „Дивљег Запада“, али и важећем „српском обичајном праву“ у којем су два најјача правна основа – „имам паре“ и „знам човека“. Нама грађанима, у одсуству државне власти, остаје да се крећемо у „задатим оквирима“. Те да подсетимо  -  друштво Дивљег Запада, карактерисали су и сукоби самих насељеника, који су се, у недостатку чврсте државне власти, морали да служе самопомоћи и насиљем како би решавали територијалне, правне и друге спорове око земље и ресурса.
Наше будуће активности, свакако неће бити мотивисане намером да заштитимо узурпирану државну својину, јер су за то надлежни (плаћени) државни тужиоци. Наш мотив јесте да заштитимо сопствену безбедност и мир. Да поновимо: безбедност нам је угрожена, јер је у случају обилних киша известан „силазак“стамбених објеката на простор Депоа и Кружног пута; безбедност нам је угрожена јер је „забрањена“ цистерна тек пребачена с једног, на други крај депоа. Мир нам је угрожен, јер нам је  уместо више десетина шумских стабала заштитне шуме испред наших кућа и зграда, „посађено“ више десетина градских аутобуса. Сваке ноћи, по доласку са трасе, у периоду од 22 до 02ч, аутобуси се оправљају  и перу, а од 04ч у јутро почиње њихово загревање („турирање“) и довикивање („урлање“) диспечера и возача испод наших прозора.
„Насилне“ акција становника изостале су до данас, пре свега због коректног и професионалног деловања руководиоца и припадника  ПС Раковица МУП-а РС. Они су учинили да се поједини „надлежни“ обавесте о тежини овог проблема. Нажалост, у надлежности ПС није да заустави клизиште и експлозију цистерне, те смо ми, као угрожени грађани, приморани да у „нужној одбрани“ сами предузмемо адекватне мере заштите и то на време, пре неких нових „мајских киша“.
Наши  захтеви  су:
1.       Да се аутобуски депо „Транспродукт – бус превоз“ измести са Кружног пута бр.34
2.       Да се изврши “повраћај земљишта у пређашње стање“ тј. обнови заштитна шума
 
Срдачно,
Владимир Марковић, председник УО Удружења, моб. 060/4444-332
др Небојша Поповић, зам. председника УО Удружења, моб. 063/220-790
 
 
Текст АПЕЛА упућен:
1.       Народној скупштини Републике Србије
2.        Одбору за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу НС РС
3.        Одбор за заштиту животне средине НС РС
4.       Кабинету Председника РС
5.       Кабинету Председника Владе РС
6.       Министарству правде РС
7.       Министарству државне управе и локалне самоуправе
8.       Министарству унутрашњих послова
9.       Министарству пољопривреде и заштите животне средине
10.   Кабинету Републичког јавног тужиоца
11.   Градоначелнику Београда
12.   Председнику ГО Раковица
13.   Канцеларији заштитника грађана
14.   Поверенику за информације од јавног значаја

Нема коментара:

Постави коментар

Bez psovanja, vređanja i prostakluka u svakom obliku.