понедељак, 16. април 2012.

Prvi sastanak UO Zeleno naselje i Predsednika Opštine Rakovica

Posle niza pojedinačnih i grupnih pokušaja građana da budu primljeni kod nadležnih opštinskih organa i iniciraju njihovo adekvatno reagovanje na probleme koji godinama postoje na prostoru Petlovog brda, pristupilo se osnivanju Udruženja građana “Zeleno naselje – Petlovo brdo.
Dana 11.aprila 2012. održana je Osnivačka skupština Udruženja “Zeleno naselje – Petlovo brdo”. Prisutni skupštinari jednoglasno su izabrali članove Upravnog odbora udruženja. Za predsednika Upravnog odbora izabran je gospodin Vladimir Marković, ekonomista. Na Osnivačkoj skupštini jednoglasno je usvojen i Statut Udruzenja. Pokrenuta je i procedura registrovanja Udruženja u Agenciji za privredne registre.
Dan pre osnivanja Udruženja, predsednik naše opštine gospodin Bojan Milić, izrazio je želju da se upozna sa ciljevima i zahtevima Udruženja. U četvrtak 12.aprila došlo je do susreta članova novoizabranog UO Udruženja i gospodina Milića u službenim prostorijama opštine Rakovice. Tokom troipočasovnog sastanka, članovi UO Udruženja upoznali su predsednika opštine sa činjeničnim stanjem na terenu i potkrepili to odgovarajućom dokumentacijom. Problemi o kojima se, na predlog Udruženja, raspravljalo tokom sastanka bili su: deponija pored Ibarske magistrale; planiranje izgradnje saobraćajne petlje na mestu ukrštanja Kružnog puta i Ibarske magistrale, a u zoni park-šume “Borići”; nedavno uništenje pojasa šume uz Kružni put (u visini OŠ Vladimir Rolović); uklanjanje depoa-garaže privatnog prevoznika izgrađene uz Kružni put u visini vrtića “Petlić” (obe ove uzurpirane lokacije uz Kružni put nalaze se na mestu koje je na zvaničnim geološkim kartama označeno kao “potencijalno klizište”); sudbina dve privatne kuće volšebno sagrađene u park-šumi “Borići”. Prisutni predstavnici Udruženja izneli su jedinstven stav i zahtev da se u potpunosti poštuje  Generalni urbanisticki plan (GUP). Svi pomenuti građevinski “incidenti” dogodili su se na mestima gde je GUP-om bila i ostala predviđena tzv.“zelena zona”. Dakle, “zelena zona” u okviru koje je zabranjena bilo kakva izgradnja i građevinska delatnost. Sledstveno ovom stavu predstavnici Udruženja izneli su  jedinstven i nedvosmislen zahtev da se u “zelenoj zoni” na mestima građevinskih “incidenata” izvrši tzv. “povratak u prvobitno stanje”, odnosno da se zemljište privede planskoj nameni – šumskom pojasu.
Predsednik opštine Rakovica gospodin Bojan Milić, s pažnjom je saslušao iznete činjenice, stavove i zahteve predstavnika Udruženja, a potom izneo svoje mišljenje o iznetim problemima i izrazio spremnost da opština izađe u susret jednom delu zahteva građana i to:
1
Da se zahteva rešavanje problema deponije, od onih u čijoj je to nadležnosti: od opštine Čukarica, na čijoj teritoriji je deponija “nikla i narastala” i Grada i Republike.
2
Da se uputi zajednički dopis (Predsednika opštine i Udruženja) gradskim i republičkim institucijama nadležnim za izgradnju saobraćajnica i petlje Ibarska magistrala - Kružni put sa izričitim zahtevom da se projekat izmeni tako da bude poštovana volja građana da sačuvaju park-šumu “Borići” u celosti. U sačinjavanju tog dokumenta će pomoći stručne službe opštine Rakovica;
Takođe je opština Rakovica kao i sam predsednik lično, kao građanin uputio podršku i ličnim primerom potpisavši peticije protiv deponije i protiv uništavanja zelenog pojasa;
3
Da se prekinu radovi na poslednjem pokušaju divlje gradnje u “režiji” Ćuk-Rakić uz Kružni put (što je već i urađeno) sa naznakom da će biti sudski procesuirani počinioci i da se uništeni deo parka vrati u prvobitno stanje već tokom naredne nedelje uz pomoć nadležnih službi i/ili firmi koje su opremljene i registrovane za tu delatnost. Gospodin Milić je obećao i da ce prethodno na ovaj teren, u organizaciji opštine, izaći stručnjaci za zemljište-klizište, koji bi utvrdili eventualne prethodne radnje u vezi sa sanacijom terena;
4
Da se u organizaciji nadležnih službi opštine Rakovica izvrši prva faza celokupnog uklanjanja objekta depoa-garaže privatnog prevoznika u okviru koje bi se  uklonio “zapadni” deo depoa-garaže zajedno sa cisternom za dizel/mazut,kao i da se deo zelene površine od objekta-montažne hale vrati u prvobitno stanje i uradi ponovno ozelenjavanje i eventualno pošumljavanje.
5
Opština Rakovica, po rečima njenog Predsednika, nije u ovom trenutku u stanju da izađe u susret zahtevu da se uklone dve septičke jame iz parka, poljski WC kao ni da se nelegalno izgrađene dve kuće u neposrednoj blizini uklone ili skinu sa električne mreže.”
6
Na predlog građana da opština pomogne postavljanje parkovskih sprava za igru i vežbanje u nekom od tri dela parka, došlo se do zajedničkog dogovora i inicijative da to bude na prostoru najvišeg i najlepšeg dela parka u uglu Kružnog puta i Ibarske magistrale, na prostoru (10% od ukupne parkovske porvšine) nad kojim opština ostvaruje vlasništvo. Predsednik Bojan Milić je dao uveravanje da će opština u roku od 90 platiti opremanje spravama, ako Udruženje pronađe isporučioda-izvođača spremnog na takav finansijski dogovor.
7
Gospođa Milena Jojić, šef kabineta predednika Opštine Rakovica, uručila nam je deo dokumentacije u koju smo kao Udruženje 5. aprila 2012. zahtevali uvid i kopije. Radi se o dokumentima koji potiču iz Komunalne inspekcije opštine Rakovica, kao i odgovoru Predsednika opštine Rakovica Kabinetu gradonačelnika Beograda vezanom za probleme seče šume i deponije. Obećano je da ćemo u utorak dobiti i ostatak dokumentacije koji se tiče Odeljenja građevinskih poslova /inspekcije kao i svu dokumentaciju vezanu sa predmet autobuskog depoa preduzeća “Transprodukt - bus prevoz”
8
Konačno, predsednik gospodin Bojan Milić oročio je ispunjenje datih obećanja do kraja svog mandata koji će uslediti nakon izbora koji se održavaju 6.maja 2012.
Poštovani sugrađani, Upravni odbor Udruženja “Zeleno naselje”, od momenta svog osnivanja nalazi se u “stalnom zasedanju”. Svoje aktivnosti neće zaustaviti sve dok se zemljište ne privede planskoj nameni, a “kabadahije i uzurpatore” nadležni državni organi ne stave u zakonske okvire. Naravno, Udruženje će obavljati i druge aktivnosti koje su u vezi sa  ciljevima i zadacima zapisanim u usvojenom Statutu Udruženja. Očekujemo vašu saradnju i pomoć u cilju ostvarivanja zajedničkog cilja “PETLOVO BRDO – ZELENO NASELJE” O svim aktivnostima Udruženja bićete obaveštavani i preko ove internet strane (web-sajta).


Нема коментара:

Постави коментар

Bez psovanja, vređanja i prostakluka u svakom obliku.