недеља, 03. фебруар 2013.

Planovi za suprotnu stranu Ibarske magistrale

Naš zahtev za dostavljanje dokumentacije vezano za uticaj planirane petlje na prirodnu okolinu

Ovo je dopis koji je juče predat na prijemnici JP Putevi Srbije.
Njime se traži dokumentacija koja se tiče uticaja nove putne petlje Petlovo brdo na okolinu.
Ovo je urađeno po savetu projektanata petlje koje sam prekjuče upoznao na javnom skupu  u JP Putevi Srbije.
To su bile konsultacije koje se tiču dokumenta koji JP Putevi Srbije rade za investitora obnove puteva - Svetsku banku.
Taj dokumenat sadrži pojedinosti o tome kako JP ispunjava standarde Svetske banke u projektima obnove i pravljenja novih puteva.
Do ponedeljka se na njega mogu uložiti primedbe, Nakon toga se pravi konačni dokumenat i kad-ako ga Svetska banka usvoji sledi finansiranje projekata.
Imamo mogućnost da delujemo direktno kod predstavnika Svetske banke sa svojim primedbama i predlozima.
Svetska banka može da naloži izmene dopune i čak obustavljanje projekta (ako nađe da za to postoje jaki razlozi.