понедељак, 30. април 2012.

PRVOMAJSKI URANAK NA NAŠ NAČIN

Drage komšije, dragi Petlovčani. Sutra od 7.15 se okupljamo u dvorištu O.Š. Vladimir Rolović i konačno započinjemo posao koji je odavno trebao da bude obavljen.
ČISTIMO NAŠU LEPU I ZDRAVU (ZA NAS I NAŠU DECU) PARK-ŠUMU BORIĆI.
Dobili smo prvu rundu za njen spas, a sad treba da pokažemo koliko nam je u stvari bitna. Rasla je tu uz nas preko 40 godina tiho, a mi smo je zanemarivali iako nam je zbog nje život bar duplo kvalitetniji.
Ne dozvolimo da nas stigne stara Jevrejska kletva: "da bog da imao pa nemao". Ne čekajmo da je izgubimo da bi smo tek tada shvatili koliko nam je značila. Kako nas je branila od buke, prašine i izduvnih gasova sa Kružnog puta i Ibarske, kako nam je spuštala leti temperaturu za par stepeni, kako je od našeg naselja napravila "Mali Zlatibor".
Kome je 7.15 rano neka dođe pravo u u Boriće kad bude mogao. Napominjem da smo se sami organizovali tako da svako treba da ponese od alata šta ima. Makar kese ili džakove za smeće.
Dođite da se upoznamo i uradimo nešto korisno. Ako svako uradi onoliko koliko može nije daleko ni dan kada ćemo u Borićima imati i kljupe i ljuljaške a na čistinama preko potrebne terene za igru naše dece.

уторак, 24. април 2012.

Sreda 25.04.2012. 17-18h redovan sastanak

Da podestimo. Svake srede od 17 do 18h se sastajemo u sali Mesne zajednice Kijevo koja se nalazi u ul. Milorada Draškovića 24a. Povedite i komšije.

Uživajte dok su još tu.
Ili se pridružite i pomozite da tu i ostanu jer ćemo umesto njih u protivnom dobiti ovo:


Potpuno izmenjena trasa Ibarske magistrale koja se prostire paralelno sa postojećom koja će tokom izgradnje potpuno da uništi park zbog obuhvata radova. A sa druge strane je zaparložena ledina.

Još fotografija piromanisanja

Neko je u komentaru na predhodni post o paljenju borića izneo teoriju da je u pitanju gljivično obolenje. E pa ako je i tako počelo je da se širi i na travu. Šta li će biti kada se sa parka bude proširililo i na obližnje kuće? Ovo su slike iz drugog dela parka, bliže Ibarskoj, dok su predhodne bile iz dela bliže okretnici.

понедељак, 23. април 2012.

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA „ZELENO NASELJE – PETLOVO BRDO“ POVODOM DEPONIJE UZ IBARSKU MAGISTRALU


     Usled niza komunalnih problema, nastalih i nerešenih u naselju Petlovo brdo, stanovnici ovog beogradskog naselja nedavno su odlučili da se i formalno organizuju. Osnovano je nestranačko, nevladino i neprofitno Udruženje građana „Zeleno naselje – Petlovo brdo“. Problem, koji je bio neposredan povod udruživanju građana, međutim, uveliko nadilazi granice naselja, opštine Rakovica (i Čukarica), a po svojim posledicama možda i granice grada Beograda. Ovaj problem je nastanak i postojanje „divlje deponije“ uz Ibarsku magistralu, na mestu gde se ona ukršta sa Kružnim putem, u neposrednoj blizini naselja Petlovo i Labudovo brdo, a na ulazu u Železnik.
Deponija je nastala pre više od dve godine. U početku bila je to tek deponija na kojoj se istovarivao građevinski šut, da bi tokom prošle godine na njoj počelo (ne)organizovano donošenje opasnog otpadnog materijala (svih vrsta plastičnog otpada, gume, maziva, sunđera i konačno, odbačenih uređaja bele tehnike). Od novembra prošle godine počinje (ne)organizovano paljenje opasnih otpadnih materija. Od tada sa deponije počinje i višemesečno stalno i intezivno širenje nepodnošljivog dima i mirisa, po rečima kompetentnih stručnjaka, štetnog po zdravlje više hiljada stanovnika izloženih dejstvu deponijskih paljevina. Prva ozbiljnija interesovanja nadležnih organa i ustanova beleže se tek početkom marta ove godine. Komunalna policija grada, tada utvrđuje da je deponija dostigla razmere 200 x 300 metara i da, na pojedinim mestima, dostiže visinu i do 15 metara, posle čega nalaže JKP „Gradska čistoća“ da očisti deponiju. Čišćenje, otpočeto sredinom marta, traje i trajaće, po procenama odgovornih iz JKP „Gradska čistoća“, još nekoliko nedelja.
S obzirom da su se građani pomenutih naselja, još od kraja prošle godine, obraćali nadležnim organima i ustanovama, a da je ozbiljnije angažovanje komunalnih službi na uklanjanju ove deponije bilo započeto tek tokom marta ove godine, Udruženje želi da se javno obrati nadležnim ustanovama, organizacijama i licima od kojih se očekivala pravovremena reakcija. Udruženje, pre svega, zahteva od svih nadležnih stručnjaka i službi da preko medija obaveste građane čemu su bili izloženi, tokom višemesečnog gorenja deponije, i da nam saopšte kakve su očekivane posledice po zdravlje. Odgovore na ova pitanja, pre svega, očekujemo od sledećih „pravnih lica“:
- Zbog čega stručnjaci iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, iako su bili obavešteni i pozivani od ugroženih građana, nisu izvršili adekvatna merenja nivoa zagađenosti na deponiji i oko nje?;
- Da li su nadležni organi (MUP ili tužilaštvo) pokrenuli istragu povodom osnovane sumnje da su „snabdevači“ i „potpaljivači“ deponije počinili krivično delo iz čl.260 Krivičnog zakona? Građani su tokom višemesečne individualne borbe protiv deponije prikupili mnogobrojne dokaze o pravnim i fizičkim licima – „snabdevačima“ i „potpaljivačima“;
- U slučaju da ne bude izvršeno sudsko procesuiranje odgovornih za ovo teško krivično delo, da li će to značiti da će račun za obavljeni posao JKP „Gradska čistoća“ biti plaćen od strane građana, preko gradskog budžeta, a ne od strane „snabdevača“ i „potpaljivača“.
- Mediji su posvetili potrebnu pažnju problemu ove deponije, ali u njihovim tekstovima i izveštajima Udruženje nije zapazilo javno reagovanje niti jedne političke stranke! Pretpostavljamo da su one prezauzete iskazivanjem brige za interese građana u okviru predizborne kampanje. Zdravlje stanovništva, po njihovom mišljenju, verovatno ne spada u prioritete.
Upravni odbor Udruženja
„Zeleno naselje – Petlovo brdo“

среда, 18. април 2012.

Ovo nam je naša borba dala (do sada)

Naša gandijevska borba daje prve, male ali značajne rezultate.
Pogledajte kako vlast ume i može da zaštiti opšti interes.
Da vidimo i dočekamo da  se ova rešenja i izvrše.
Pazićemo da ovo bude praksa i posle izbora.

(Kliknite na slike da ih uvećate i pročitate tekst)


понедељак, 16. април 2012.

Prvi sastanak UO Zeleno naselje i Predsednika Opštine Rakovica

Posle niza pojedinačnih i grupnih pokušaja građana da budu primljeni kod nadležnih opštinskih organa i iniciraju njihovo adekvatno reagovanje na probleme koji godinama postoje na prostoru Petlovog brda, pristupilo se osnivanju Udruženja građana “Zeleno naselje – Petlovo brdo.
Dana 11.aprila 2012. održana je Osnivačka skupština Udruženja “Zeleno naselje – Petlovo brdo”. Prisutni skupštinari jednoglasno su izabrali članove Upravnog odbora udruženja. Za predsednika Upravnog odbora izabran je gospodin Vladimir Marković, ekonomista. Na Osnivačkoj skupštini jednoglasno je usvojen i Statut Udruzenja. Pokrenuta je i procedura registrovanja Udruženja u Agenciji za privredne registre.
Dan pre osnivanja Udruženja, predsednik naše opštine gospodin Bojan Milić, izrazio je želju da se upozna sa ciljevima i zahtevima Udruženja. U četvrtak 12.aprila došlo je do susreta članova novoizabranog UO Udruženja i gospodina Milića u službenim prostorijama opštine Rakovice. Tokom troipočasovnog sastanka, članovi UO Udruženja upoznali su predsednika opštine sa činjeničnim stanjem na terenu i potkrepili to odgovarajućom dokumentacijom. Problemi o kojima se, na predlog Udruženja, raspravljalo tokom sastanka bili su: deponija pored Ibarske magistrale; planiranje izgradnje saobraćajne petlje na mestu ukrštanja Kružnog puta i Ibarske magistrale, a u zoni park-šume “Borići”; nedavno uništenje pojasa šume uz Kružni put (u visini OŠ Vladimir Rolović); uklanjanje depoa-garaže privatnog prevoznika izgrađene uz Kružni put u visini vrtića “Petlić” (obe ove uzurpirane lokacije uz Kružni put nalaze se na mestu koje je na zvaničnim geološkim kartama označeno kao “potencijalno klizište”); sudbina dve privatne kuće volšebno sagrađene u park-šumi “Borići”. Prisutni predstavnici Udruženja izneli su jedinstven stav i zahtev da se u potpunosti poštuje  Generalni urbanisticki plan (GUP). Svi pomenuti građevinski “incidenti” dogodili su se na mestima gde je GUP-om bila i ostala predviđena tzv.“zelena zona”. Dakle, “zelena zona” u okviru koje je zabranjena bilo kakva izgradnja i građevinska delatnost. Sledstveno ovom stavu predstavnici Udruženja izneli su  jedinstven i nedvosmislen zahtev da se u “zelenoj zoni” na mestima građevinskih “incidenata” izvrši tzv. “povratak u prvobitno stanje”, odnosno da se zemljište privede planskoj nameni – šumskom pojasu.
Predsednik opštine Rakovica gospodin Bojan Milić, s pažnjom je saslušao iznete činjenice, stavove i zahteve predstavnika Udruženja, a potom izneo svoje mišljenje o iznetim problemima i izrazio spremnost da opština izađe u susret jednom delu zahteva građana i to:
1
Da se zahteva rešavanje problema deponije, od onih u čijoj je to nadležnosti: od opštine Čukarica, na čijoj teritoriji je deponija “nikla i narastala” i Grada i Republike.
2
Da se uputi zajednički dopis (Predsednika opštine i Udruženja) gradskim i republičkim institucijama nadležnim za izgradnju saobraćajnica i petlje Ibarska magistrala - Kružni put sa izričitim zahtevom da se projekat izmeni tako da bude poštovana volja građana da sačuvaju park-šumu “Borići” u celosti. U sačinjavanju tog dokumenta će pomoći stručne službe opštine Rakovica;
Takođe je opština Rakovica kao i sam predsednik lično, kao građanin uputio podršku i ličnim primerom potpisavši peticije protiv deponije i protiv uništavanja zelenog pojasa;
3
Da se prekinu radovi na poslednjem pokušaju divlje gradnje u “režiji” Ćuk-Rakić uz Kružni put (što je već i urađeno) sa naznakom da će biti sudski procesuirani počinioci i da se uništeni deo parka vrati u prvobitno stanje već tokom naredne nedelje uz pomoć nadležnih službi i/ili firmi koje su opremljene i registrovane za tu delatnost. Gospodin Milić je obećao i da ce prethodno na ovaj teren, u organizaciji opštine, izaći stručnjaci za zemljište-klizište, koji bi utvrdili eventualne prethodne radnje u vezi sa sanacijom terena;
4
Da se u organizaciji nadležnih službi opštine Rakovica izvrši prva faza celokupnog uklanjanja objekta depoa-garaže privatnog prevoznika u okviru koje bi se  uklonio “zapadni” deo depoa-garaže zajedno sa cisternom za dizel/mazut,kao i da se deo zelene površine od objekta-montažne hale vrati u prvobitno stanje i uradi ponovno ozelenjavanje i eventualno pošumljavanje.
5
Opština Rakovica, po rečima njenog Predsednika, nije u ovom trenutku u stanju da izađe u susret zahtevu da se uklone dve septičke jame iz parka, poljski WC kao ni da se nelegalno izgrađene dve kuće u neposrednoj blizini uklone ili skinu sa električne mreže.”
6
Na predlog građana da opština pomogne postavljanje parkovskih sprava za igru i vežbanje u nekom od tri dela parka, došlo se do zajedničkog dogovora i inicijative da to bude na prostoru najvišeg i najlepšeg dela parka u uglu Kružnog puta i Ibarske magistrale, na prostoru (10% od ukupne parkovske porvšine) nad kojim opština ostvaruje vlasništvo. Predsednik Bojan Milić je dao uveravanje da će opština u roku od 90 platiti opremanje spravama, ako Udruženje pronađe isporučioda-izvođača spremnog na takav finansijski dogovor.
7
Gospođa Milena Jojić, šef kabineta predednika Opštine Rakovica, uručila nam je deo dokumentacije u koju smo kao Udruženje 5. aprila 2012. zahtevali uvid i kopije. Radi se o dokumentima koji potiču iz Komunalne inspekcije opštine Rakovica, kao i odgovoru Predsednika opštine Rakovica Kabinetu gradonačelnika Beograda vezanom za probleme seče šume i deponije. Obećano je da ćemo u utorak dobiti i ostatak dokumentacije koji se tiče Odeljenja građevinskih poslova /inspekcije kao i svu dokumentaciju vezanu sa predmet autobuskog depoa preduzeća “Transprodukt - bus prevoz”
8
Konačno, predsednik gospodin Bojan Milić oročio je ispunjenje datih obećanja do kraja svog mandata koji će uslediti nakon izbora koji se održavaju 6.maja 2012.
Poštovani sugrađani, Upravni odbor Udruženja “Zeleno naselje”, od momenta svog osnivanja nalazi se u “stalnom zasedanju”. Svoje aktivnosti neće zaustaviti sve dok se zemljište ne privede planskoj nameni, a “kabadahije i uzurpatore” nadležni državni organi ne stave u zakonske okvire. Naravno, Udruženje će obavljati i druge aktivnosti koje su u vezi sa  ciljevima i zadacima zapisanim u usvojenom Statutu Udruženja. Očekujemo vašu saradnju i pomoć u cilju ostvarivanja zajedničkog cilja “PETLOVO BRDO – ZELENO NASELJE” O svim aktivnostima Udruženja bićete obaveštavani i preko ove internet strane (web-sajta).


петак, 13. април 2012.

Press clipping

Na svu muku imamo i piromana(e)

Ovo ne zna niko kad se dogodilo i ko je vinovnik. A ako ipak neko zna mogao bi i da javi. Nekih tridesetak stabala je nagorelo do oko metar visine u delu park-šume bliže okretnici. Ljudi možete li da zamislite katastrofu ako bi neko stvarno uspeo da zapali šumu? A bliži se suvo i vruće vreme. Više je nego očigledno da štiteći Boriće štitimo i naše kuće pa čak i od požara.


Osnovano udruženje Zeleno naselje - Petlovo brdo

U sali MZ Kijevo dana 11.aprila o.g. održana je Osnivačka skupština Udruženja “Zeleno naselje – Petlovo brdo”. Prisutni skupštinari jednoglasno su izabrali članove UO Udruženja. Za predsednika Upravnog odbora izabran je gospodin Vlada Markovic, dipl.oecc. Na Osnivačkoj skupštini jednoglasno je usvojen i Statut Udruženja. Pokrenuta je i procedura registrovanja Udruženja u Agenciji za privredne registre


среда, 11. април 2012.

Konačno reakcija Predsednika opštine

Pred sutrašnji osnivački sastanak udruženja Zeleno naselje - Petlovo brdo primili smo telefonski poziv od Predsenika opštine Rakovica kao odgovor na predstavku koju smo mu kao grupa građana uputili 26. marta 2012. U razgovoru sa našim predstavnikom komšijom Srbom, Predsednik Bojan Milić je saznao i proverio naše stavove, obećao vraćanje u prvobitno stanje potkopane padine i neovlašćeno posečene šume na njoj, i predložio sastanak sa predstavnicima građana zbog uspostavljanja trajne saradnje.

Kažite dobrim ljudima oko sebe da dođu na sutrašnji osnivački sastanak naše grupe građana sa idejama i predlozima.

Uz pripreme osnivačkih dokumenata potrebnih za službeno registrovanje našeg Udruženja, pozvali smo naše prijatelje, veterane odbrane park šume Zvezdara, i dogovorili sastanak na kome će nam staviti na uvid osnivačke dokumente njihovog udruženja građana. 

 
Osnivačkim sastankom predsedavaće komšija Srba Popadić, a glavna tačka dnevnog reda biće osnivanje udruženja građana. Sastanak će se održati u sali Mesne zajednice ul. Milorada Draškovića 24a od 17 do 18h.

Tri osnovne poruke za naše članove su:

1. Okupljamo se nestranački zbog stvari koje su starije od politike i suviše važne da bi se prepustile političarenju.
2. Upoznajmo se da bi odredili ciljeve zajedničke svima koji žive na ovom području, i iziđimo u javnost kao ljudi koji nude saradnju i jasno znaju šta traže od nadležnih službi na svim nivoima vlasti bez želje za svađanjem.

3. Neka svaki pojedinac odredi koliko lične energije i vremena može da ponudi u borbi za čist vazduh, očuvanje i pretvaranje zelenog pojasa u park koji će koristiti ovi i svi budući naraštaji. 

Dozovimo se pameti, mislimo svojim glavama i delujmo složno.
Iako se davimo, ne moramo potonuti - jer, još uvek, najviše zavisi od nas.
Sutra imamo priliku da obeležimo važan događaj:  početak "ostatka naših života"

Osnivački odbor Zelenog Naselja - Petlovo Brdo
 

понедељак, 09. април 2012.

Tako je govorio Tito.

... važno je da se šuma sadi, neguje i štiti.
Taj rad je značajan i za pravilno vaspitanje novih generacija koje će imati više smisla za to i nastojati da kraj u kome žive što više uljepšaju. Oni će znati da cijene šumu, oni će voljeti prirodu i život unjoj. A šuma je, po mom mišljenju, dragocenija nego kuća... Kuća se može sagraditi za nekoliko mjeseci, a za drvo je potrebno petnestak godina...
A ja bi dodao; za 15 godina prođe celo detinjsto u betonu i asfaltu.

четвртак, 05. април 2012.

Večeras 17.30 RTS - Beogradska hronika

Večeras u okviru Beogradske hronike kao prvi prilog biće emitovan danas snimljen materijal o našim Borićima.

Sami su pitali kako smo zatovoljni.

Link za glasanje po sopstvenoj savesti. I na zaboravimo da nije Rakovica samo Petlovo brdo.


Nismo sami! Prve komšije su uz nas.

http://www.zeleznik.rs/

Naše prve komšije u Železniku izgleda da više znaju šta se dešava u našem naselju od većine naših komšija. Red je da i mi njihov sajt posetimo. A što se deponije tiče ZAJEDNO SMO JAČI PROTIV ZAGAĐIVAČA. Oni su već među sobom pokrenuli priču oko udruživanja sa nama protiv zla zvanog divlja deponija.

Šta čekaš? Pričaj sa svojim komšijama. Obavesti ih da im šaka uzurpatora radi o glavi. Tvoja ustavna obaveza je da im kažeš da ih neko truje. Uzmi ustav pa pročitaj član 74.

DANAS U 10h RTS SNIMA UNIŠTAVANJE BORIĆA

Ekipa RTS-a je potvrdila dolazak za danas u 10h. Okupimo se u što većem broju kako bi smo pred kamerama nacionalne televizije izrazili svoje nezadovoljstvo zbog uništavanja opšteg dobra i trovanja koje trpimo zbog divlje deponije.

Zborno mesto je plato (parking) iznad uništenog dela Borića kod nove Panićeve zgrade naspram bočnog ulaza u školu iz Nićifora Ninkovića. (vidi sliku)


среда, 04. април 2012.

Dragi roditelji đaka O.Š. Vladimir Rolović

Danas su roditelj - članovi saveta roditelja jednoglasno usvojili predlog da svi predstavnici saveta roditelja na prvom sledećem roditeljskom sastanku svojih odeljenja upoznaju roditelje učenika sa problemima koji su nas zadesili i ponude svima koji to žele da stave svoj potpis na saopštenje kojim se zahteva uklanjanje divlje deponije koja svojim kancerogenim dimom truje našu decu i zaštita naše park-šume Borići od daljeg uništavanja.

Dragi roditelji, članovi saveta, dokument možete "daunolvadi" ili odštampati ovde ili na vrhu leve kolone.

Objavljena vest na S media portalu o jučerašnjem nartaju bagerom na naš park

уторак, 03. април 2012.

Sutra prvi sastanak povodom osnivanja grupe građana.

Prvi sastanak povodom osnivanja grupe građana sa ciljem zaštite Park-Šume Borić, uklanjanjanja divlje deponije a zatim i generalnog poboljšanja uslova života na Petlovom brdu. Povedite sa sobom što više ljudi. Omasovimo se!

Sastanak će se održati u sali Mesne zajednice ul. Milorada Draškovića 24a u trajanju od 17 do 18h zato budite tačni.

Novi nasrtaj "biznismena" bagerom na zaštitni zeleni pojas Petlovog brda - Park-šumu Borići!

 Ono što je raslo 40 god. bager uništi za par minuta.
Sled događaja

3. aprila 2012. u 11:15 Milan Rakić, bagerista je ponovo (po treći put), zašao u park i počeo da uklanja šumu zeleni zaštitni pojas oko naselja Petlovo brdo.
Pomoć mu je pružao mladi prestupnik, koji je izazivao okupljene građane uvredama i pretnjama.
Provocirajući bes građana namerava da izazove nekoga ko će ga fizički napasti.
Iako se to ne događa, on drži telefon u ruci i saopštava nam da zove policiju zbog pretnji i napada građana.
Smeje s u lice kamerama građana i novinara.
Dolazi patrola MUP PU Rakovica sa vođom Predragom Borovićaninom.
On i njegovi ljudi paze da ne dođe do fizičkog obračuna između građana i uzurpatora.

Dolaze službenici JKP Gradsko Zelenilo koje je pozvala inspekcija.
Bane Pavlović i gospođa Dragana utvrđuju da je bespravno posečena šuma i određuju liniju koja je bila granica preko koje se nije smelo preći.
U njihovom prisustvu braća Ćuk prete građanima i pred kamerama sipaju najprizemnije uvrede, građanima i novinarki Radija S.

 Pustoš za tili čas.

Komunalna inspekcija Rakovice na 5 poziva građana odgovara odugovlačenjem izgovarajući se da nema slobodnih službenih vozila.
Posle ponude da ih građani dovezu dolaze Olivera Katić i Boris Milićević i zaustavljaju "radove".
Proveravaju papire i utvrđuju da papir koji Milan Rakić i njegovi pomagači braća Ćuk pokazuju kao dozvolu za radove nema vrednost.
Pošto im je to već treći put da bez osnova prave prekršaj pravi se prekršajna prijava i naređuje udaljavanje mašine i radnika.

Na mesto događaja spontano izlaze učenici OŠ Vladimir Rolović.

Novinarka Studija B koja je dan ranije snimala izveštaj o obližnjoj deponiji ne odgovara na pozive građana.

Pozvan je desk RTS-a da pošalje ekipu da snimi događaj. Najavili su se za četvrtak.

 "Prijateljski razgovor" uz prisustvo UMPROFOR-a.

Načelnica Komunalne policije Gorjana Obrenović je odbila pozive građana i zadužila pravnika i rukovodioca Komunalne policije Ilića da to uradi. On saopštava da iako nema izveštaja patrole komunalne policije i vođe patrole Januševića od prethodnog nasrtaja na zeleni pojas od 23. aprila 2012. on (Ilić) ima podatke da su građani tom prilikom pretili uzurpatoru Ćuku. On praktično obesmišljava napore građana da se reši gorući problem. Građani njegovu izjavu shvataju kao pretnju.

15:30 Komunalni policajci dolaze i izjavljuju da su došli zbog prijave "nanošenja blata na put i gaženja zelene površine" i ograničavaju svoju nadležnost do beznačajnosti. Telefoniraju upravi i troše vreme građana koji ih čekaju i okupljaju se u sve većem broju. Bude bes građana izjavom da moraju da idu na druge zadatke i pozivom građanima da se pojave sutra na prijavnici u Mekenzijevoj ulici. Građani insistiraju da se smesta potpišu na prijavi protiv organizovanog kriminala koji nedvosmisleno stoji iza bahatosti uzurpatora koji osećaju da imaju pravo i snagu da haraju protivno pravu i volji građana. Napravljen je zahtev za pokretanje istrage na osnovu činjenica koje upućuju na organizovano kriminalno delovanje. Dužnost bilo koga a pogotovu nadležnih organa reda je da ovu prijavu podnesu do nadležnih organa. Građani zahtevaju da kao zainteresovana strana budu obavešteni o detaljima postupka i ostavljaju e-adresu svog udruženja.


Građani u razgovoru sa komunalnim Inspektorom i policijom.

Juče predato pismo za Gradonačelnika

Pismo zahtev za pomoć predato za Dragana Đilasa na pisarnici Skuštine Grada u Dragoslava Jovanovića. Znači sad je i zvanično obavešten da imamo probleme.


понедељак, 02. април 2012.

Posetio nas je Studio B. Pogledajte video.


Hvala komšiji Filipu što je obradio sirov materijal za ovaj post.

Facebook

Naša grupa na "Fejsu" koju su pre manje od 24h osnovale Jelena i Nina je okupila više od 800 članova. Širite, širite, širite, kada dostignemo број od 10.000 šerovaćemo je na wall-u Opštine Rakovica i ostalih institucija bitnih za našu muku. Link je prvi po redu u desnoj koloni. >>>

Kako da unapredimo ovaj blog

Evo par instrukcija vezano za blog.

1. Nemojte samo čitati ovaj blog već se i učlatine. Namerno je izabran Guglov blog jer je Gugl kao što svi zmao najjači. Kao takav najviše voli najjače. U slučaju blogova najjjači blogovi su oni koji imaju najviše stalnih čitalaca tj članova i takvi blogovi su bolje rangirani.

Prvi čnan Miloš povukao nogu. BRAVO Miloše. Спасибо

2. Šerujte (delite) sadržaj sa bloga na sve strane. Fejsbuk primarno ali i sve ostale društvene mreže.


3. Stavite se na meiling listu. Tako ćete sav nov sadržaj dobijati i bez da posećujete blog mada bi bilo dobro da ga obiđete makar jednom dnevno. I to se računa kod Gugla.

недеља, 01. април 2012.

Sutra Studio B snima deponiju u 10h

Sutra u 10h su se najavili iz Studia B. Dolaze na deponiju zajedno sa inspekcijom, Danas je bio bager da zatrpa ono što je gorelo. Baš nas zanima da li su ova dva događaja povezana. Ako zanima i Vas dođite na deponiju u 10h. Ko ima digitalni aparat neka ga ponese. Želimo iz što više uglova da snimimo Studio B na delu pa ako ponovo izmanipulišu vešću kao prošli put da imamo materijal za demanti.

Da podsetimo; 

Naravno svi mi znamo da nisu odnete ni izbliza te količine đubreta već da je očišćeno samo đubre sa puta i prilaza deponiji čime je samo omogućen još bolji prilaz za istovar novih količina.

Ko neće da gleda ima i za čitanje: http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=74425

Građevinska Mag(f)ija


Bio bager! (bio u smislu dolazio jer nema ničeg živog u vezi sa njim)

I stvarno, bager koji su iz Centra za uzbunjivanje poslali je danas zatrpao delove deponije koji su goreli. Lakše se diše! Za sada dok neko ponovo ne zapali. Jedino pravo rešenje je uklanjanje deponije nemojmo se zavaravati ovakvim daj šta daš akcijama.